เคมีเกษตร
สำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม ปุ๋ย ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อโรคในพืช ฯลฯ

แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate)

แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate)

แมกนีเซียมซัลเฟตใช้ในการแก้ไขและรักษา ดิน ขาด แมกนีเซียมซัลเฟต เป็นเกลือชนิดหนึ่งในรูป อนินทรีย์  ประกอบด้วย แมกนีเซียม ซัลเฟอ และออซิเจน สูตรทางเคมี  MgSO4

สารตัวนี้สา....

 » รายละเอียดแมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate)เพิ่มเติม

 

Ammonia

Ammonia
Ammonia (uh-MOH-nyah) is a colorless gas with a strong, suffocating odor. It was present in the primordial (original) atmosphere of the Earth. Scientists believe that it may have been the source of....

 » รายละเอียดAmmoniaเพิ่มเติม