สารเติมอาหาร
วัตถุดิบในการเติมแต่งปรุงรสอาหาร ...

กรดเบนโซอิก - benzoic acid

กรดเบนโซอิก - benzoic acid

benzoic acid - กรดเบนโซอิก มีชื่ออื่นว่า Benzenecarboxylic acid หรือ Phenylcarboxylic acid  มีสูตรโมเลกุล C6H5COOH  เป็นกรดอ่อน ในอาหารใช้เป็น วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อเป็นสา....

อ่านต่อ

 

กรดซิตริก - Citric Acid

กรดซิตริก - Citric Acid

กรดซิตริก สารสำคัญในการปรุงรส อาหารให้มีความเปรี้ยวรวมทั้งการการผลิตน้ำส้มสายชูเทียม

กรดซิตริก (citric acid) เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) เป็นกรดอ่อน (weak acid) มีสูตรโมเลกุล C6H10O8 พบธ....

อ่านต่อ