กลิ่น สี น้ำหอม
สำหรับปรุงแต่งอาหาร ผลิตน้ำหอม ผลิตของใช้ประจำวัน

สีส้มแดง

สีส้มแดง (Orange II) Colour Index 15510
ขนาดบรรจุ 1 Kg. ....สีแดง

สีแดง (Ponceau 4 R) Colour Index 16255
ขนาดบรรจุ 1 Kg. ....สีแดงม่วง

สีแดงม่วง (Carmoisine) Colour Index 14720
ขนาดบรรจุ 1 Kg. ....สีน้ำเงิน

สีน้ำเงิน(Brilliant Blue) Colour Index 42090
ขนาดบรรจุ 1 Kg. ....สีเขียว

สีเขียว (Apple Green)
ขนาดบรรจุ 1 Kg. ....สีเหลืองออกเขียว

สีเหลืองออกเขียว (Quinoline) Colour Index 47005
ขนาดบรรจุ 1 Kg. ....สีเหลืองส้ม

สีเหลืองส้ม (Sunset Yellow) Colour Index 15985
ขนาดบรรจุ 1 Kg. ....สีเหลือง

(Tartrazine) Colour Index 19140
ขนาดบรรจุ 1 กก.....กลิ่น Essence

กลิ่น Essence....กลิ่นมะนาว

กลิ่นมะนาว....