สารทำละลาย (Solvents)
ตัวทำละลาย (solvent) เป็นของเหลวที่สามารถละลาย ตัว...

เมทิล แอลกอฮอล์

เมทิล แอลกอฮอล์

ประโยชน์ ใช้เป็นตัวทำละลาย ทำไปโอดีเซล
ขนาดบรรจุ 160 กิโลกรัม

เมทานอล (methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) มีสูตรโครงสร้างแบบย่อ CH3OH เป็นของเหลวใส ระเหยง่าย เป็นพิษ นิยมใช....
 » รายละเอียดเพิ่มเติม


เอทีลีน ไกลคอล

เอทีลีน ไกลคอล
ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับ nitrocelulose, dyes oils ใช้ในการทำ polyrethane, unsaturated polyester resin....
 » รายละเอียดเพิ่มเติม


บิวทิว เซลโลโซล (Dow)

บิวทิว เซลโลโซล (Dow)
บิวทิว เซลโลโซล(BC) Dow ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับ แชล็ค
ขนาดบรรจุ 180 กิโลกรัม....
 » รายละเอียดเพิ่มเติม


ไอ.พี.เอ (IPA)

ไอ.พี.เอ (IPA)
ใช้ได้ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น ทำหัวน้ำหอม, สีย้อม, เคมีซักล้างและทำความสะอาด
ขนาดบรรจุ 160 kg/drum....
 » รายละเอียดเพิ่มเติม


เอทานอล

เอทานอล
ป็นของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยได้ Grade A ละลายได้ในน้ำ, อีเทอร์, แอลออฮอล์, คลอโรฟอร์ม, อะซีโตน....
 » รายละเอียดเพิ่มเติม