เคมีน้ำสะอาด
สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค...

โซดาไฟน้ำ50%

โซดาไฟน้ำ50%

Sodium hydroxide - Lye - Caustic soda - Sodium hydrate
สูตรเคมี : NaOH

ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท :
อุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ, อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยน....

 » อ่านต่อ

 

Sodium TripolyPhosPhate (STPP)

Sodium TripolyPhosPhate (STPP)
....

 » อ่านต่อ

 

มอร์ฟอรีน

มอร์ฟอรีน
สำหรับงานบำบัดน้ำเสีย เบสแก่
เพื่อปรับค่า pH ให้เป็นกลางก่อน....

 » อ่านต่อ

 

เกลือชื้นบริสุทธิ์ 96.5%

เกลือชื้นบริสุทธิ์ 96.5%
เกลือชื้นบริสุทธิ์ 96.5%
ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ....

 » อ่านต่อ

 

เกลือแห้งบริสุทธิ์ 99.5%

เกลือแห้งบริสุทธิ์ 99.5%
เกลือแห้งบริสุทธิ์ 99.5%
ขนาดบรรจุ 25 กิโลต่อกระสอบ....

 » อ่านต่อ

 

EDTA 4 Na

EDTA 4 Na
สารลดความกระด้างของน้ำ
บรรจุ 25 กก.....

 » อ่านต่อ

 

EDTA 2 Na

EDTA 2 Na
สารลดความกระด้างของน้ำ
ขนาดบรรจุ 25 KG.....

 » อ่านต่อ